جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشکده علوم انسانی جهت آشنایی با رشته خود و ارائه نکاتی ضروری جهت تحصیل در دانشگاه برگزار شد

به گزارش دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم انسانی، در این جلسه که مسئولین دانشگاه میزبان دانشجویان ورودی جدید بودند، دانشجویان با آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی آشنا شدند.

در ابتدای جلسات ریاست دانشکده «دکتر حاجی محمدی» ضمن خیر مقدم به دانشجویان، به تشریح تاریخچه کوتاهی از دانشگاه پرداخت. در ادامه ابراز امیدواری کردند، دانشجویان پله های ترقی در علم، دانش و فرهنگ را هر چه سریعتر طی نمایند ایشان در ادامه محیط دانشگاه را محیطی پویا معرفی نموده و در راستای افزایش این پویایی دانشجویان را به مشارکت در فعالیت‌های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی دعوت کردند.

این جلسه در مورخ 18 الی 24 مهر به تفکیک رشته های تحصیلی از طرف امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده، مدیران گروه و کارکنان جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با اهم قوانین آموزشی از جمله سیستم گلستان، نحوه انتخاب واحد، پرداخت الکترونیکی و بویژه برنامه های فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید .

شایان ذکر است در ادامه این جلسه مسئولین دانشکده به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi