به مناسبت اعیاد شعبانیه جشن بزرگ میلاد منجی در سالن هلال احمر با حضور دانشجویان دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

--


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه