دانشگاه علم و هنر مصادف با سالروز شهادت امام علی، مراسم احیای شب قدر برگزار نمود.

.