با حکم جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سید موید محسن نژاد سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با حکم جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سید موید محسن نژاد از دانشجویان دانشگاه علم و هنر سرپرست اداره کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس شد.

 وی پیش از این معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس بود.

باردیگر شاهد انتصاب دانشجویی توانمند و شایسته از دانشگاه علم وهنر یزد به عنوان  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس هستیم که این موفقیت و انتصاب شایسته رابه این مدیر  بزرگ وجامعه دانشگاهی ،اساتید ارجمند و دانشجویان عزیز دانشگاه علم وهنر تبریک و تهنیت عرض می کنیم.