دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهادددانشگاهی از زحمات آقای دکتر سید حبیب ا.. میرغفوری رئیس سابق دانشگاه علم و هنر تقدیر و تشکر نمود.

متن تقدیر و تشکر دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهادددانشگاهی  به شرح ذیل آمده است:

 احتراما نظر به تلاشهای ارزنده شما در جهاددانشگاهی، مراتب تقدیر و تشکر خود را از جنابعالی در طول تصدی «ریاست دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی» اعلام می نمایم.

بدون شک حفظ و ارتقاء  جایگاه ارزشمند و تداوم دستاوردهای سترگ دانشگاه علم و هنر حاصل مدیریت جنابعالی در سایه همکاری و همفکری و تلاشهای همکاران ارجمند آن دانشگاه و سازمان جهاددانشگاهی استان یزد بوده است و اطمینان دارد همچون گذشته دانشگاه و جهاددانشگاهی را از همفکری و همکاری خود بهره مند خواهید فرمود. 

دوام سلامتی و مزید تأییدات جنابعالی را از درگاه الهی مسئلت دارد. انشالله در تمامی شئونات زندگی موفق باشید.