یکی از اساتید دانشگاه علم و هنر در اولین دوره بین المللی مربیگری حرفه ای بدنسازی جهانی موفق به دریافت مربی گری حرفه ای (پرومستر) از فدراسیون جهانی بدنسازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «مهدی صداقت» از اساتید گروه آموزشی علوم ورزشی دانشگاه علم و هنر در مرداد ماه 1399 موفق به کسب مدرک مربیگری حرفه ای در اولین دوره بین المللی مربیگری حرفه ای بدنسازی جهانی شد.

شایان ذکر است این دوره پرومستر با حضور افرادی که دارای قهرمانی ملی هستند برگزار می شود و در نهایت با برگزاری امتحانات مرتبط، مدرک بین المللی توسط فدراسیون جهانی بدنسازی مستقر در آمریکا و کمیته ملی المپیک صادر می شود.