دانشگاه علم و هنر یزد در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه تا پایان آبان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، معاونت آموزشی دانشگاه علم و هنر یزد در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان  کارشناسی ارشد این دانشگاه تا پایان آبان خبر داد.