در هفتمین دوره ضیافت اندیشه اساتید هیات علمی دانشگاه علم و هنر با عنوان «شهید آیت الله رئیسی» و محوریت جریان شناسی به تبیین مبانی نظری و بررسی جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، هفتمین دوره ضیافت اندیشه اساتید هیات علمی دانشگاه علم و هنر با عنوان «شهید آیت الله رئیسی» و محوریت جریان شناسی در روزهای یکشنبه 3تیر ماه در حال برگزاری است و دومین جلسه آن در روز دوشنبه 4 تیرماه 1403، برگزار خواهد شد.

آیت الله اسکندری، به عنوان سخنران اصلی این دوره، به تبیین موضوع جریان شناسی پرداختند و مباحثی پیرامون جریان‌های فکری، سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان مطرح کردند. فضای این دوره بسیار صمیمی و پرشور بود و اساتید حاضر به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف مربوط به جریان شناسی پرداختند.

اهداف این دوره عبارت بودند از:

 • ارتقای سطح دانش اساتید هیات علمی در خصوص جریان شناسی
 • تبیین مبانی نظری جریان شناسی
 • بررسی جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان
 • ارائه راهکارهایی برای مقابله با جریان‌های انحرافی

این دوره آموزشی با هدف افزایش آگاهی و توانمندی اساتید در شناخت و تحلیل جریان‌های مختلف برگزار شد و به عنوان یک فرصت مهم برای تبادل نظر و ارتقای علمی اساتید دانشگاه علم و هنر محسوب می‌شود.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir