در راستای استقبال از رئیس جدید دانشگاه علم و هنر، معاون استاندار یزد از دانشگاه علم و هنر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای استقبال از رئیس جدید دانشگاه علم و هنر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد «محمد جواد ابوالحسینی»، ضمن بازدید از دانشگاه علم و هنر، نشست صمیمی برای شروع کار رئیس جدید دانشگاه «دکتر محمد حسین طالبی»  برگزار نمودند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir