انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال با جمعی از دانشجویان و اساتید، نشست تحلیلی محتوای فیلم سینمایی هامون برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی دانشگاه علم و هنر،روز پنجشنبه مورخ ١٨ آبان ماه ١۴٠٢،نشستِ هنری خود را با حضور «دکتر جواد آقاجانی»رئیس دانشکده هنر، «دکتر نصراله تسلیمی» مدیر گروه کارشناسی ارشد تصویر سازی، «استاد کیخسرو بامسی» مدرس دانشگاه و جمعی از دانشجویانِ علاقمند درسالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی و هنر برگزار کرد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir