مراسم تکریم و معارفه تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علم و هنر یزد با حضور مسئولین و رئیس دانشگاه علم و هنر و مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مراسم تکریم و معارفه تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علم و هنر با حضور «دکتر اشعاری» رئیس دانشگاه علم وهنر و مسئول ناحیه  بسیج دانشجویی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات «محمد مجتبی صادقیان» و «خانم زینلی»؛ طی حکمی، «امیررضا زارع» و «خانم فلاح زاده» به عنوان مسئولین جدید بسیج دانشجویی دانشگاه علم و هنر منصوب شدند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir