مصادف به هفته پژوهش و فناوری با حضور مدیر احراز نخبگی بنیاد نخبگان یزد، سمیناری با موضوع آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با هفته پژوهش و فناوری در روز دوشنبه 28 آذر به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و هنر، سمیناری با دعوت «مصطفی دهقان» مدیر احراز نخبگی بنیاد نخبگان جهت آشنایی دانشجویان با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان ایراد سخنرانی نمود.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir