دانشجویان موفق در تولید بازی های رایانه ای در روز دوشنبه 28 آذر در دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر سمیناری در هفته پژوهش و فناوری برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر سمیناری با موضوع آشنایی با تولید بازی های رایانه ای در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

مهندس محمد رزم آور و مهندس محمد مرتضی مومن از دانش آموختگان موفق دانشگاه علم و هنر در راستای آشنایی دانشجویان با مسیر راه موفقیت و همچنین بازار کار بازی های رایانه ای به ایراد سخنرانی پرداختند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir