با خبر شدیم دیگر دانشجویان دانشگاه علم و هنر نیز در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و همچنین آزمون ارشد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، حائز رتبه های برتر شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، برخی دانشجویان گروه زیست شناسی دانشگاه علم و هنر حائز رتبه های برتر این رقابت کشوری شدند.

پیرو خبر قبلی، مبنی بر درخشش دو دانشجو در رتبه های اول و سوم در این آزمون، با خبر شدیم دو دانشجوی دیگر با اسامی "امیر حسین خیرخواه" دارای رشته کارشناسی بیوتکنولوژی موفق به کسب رتبه دوازدهم در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین "نازنین زارع" در رشته سلولی و مولکولی دانشگاه علم و هنر حائز رتبه دوازدهم رشته میکروب شناسی موادغذایی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شدند.

خبر مرتبط:

درخشش دانشجویان دانشگاه علم و هنر در آزمون کارشناسی ارشد