مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری 1400 دانشگاه علم و هنر

الف: فرم‌های لازم جهت تکمیل و بارگذاری

پذیرفته شدگان باید فرمهای مربوطه ذیل را چاپ نموده و پس از تکمیل، اسکن مناسب از آنها تهیه نموده و در مراحل ثبت نام اینترنتی (غیرحضوری) بارگذاری نمایند و در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری نیز اصل فرم تکمیل شده را به واحد پذیرش تحویل دهند:

 1. فرم شماره1: فقط پذیرفته‌شدگانی که به هردلیل قادر به تحویل گواهی موقت پایان تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد نمی‌باشند، باید این فرم را پس از تایید دانشگاه محل تحصیل بارگذاری و ارائه نمایند.
 2. فرم شماره 2: فقط دانشجویانی که پس از تاریخ 1399/11/30 فارغ التحصیل شده و یا خواهند شد فرم حاضر را که قبلا برای ثبت نام در آزمون دکتری تکمیل نموده اند لازم است تا اصل فرم حاضر را بارگذاری نموده و در زمان پذیرش حضوری ارائه نمایند.(دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد)
 3. فرم تعهد نامه آموزشی: لازم است تا فرم را تکمیل نموده و اصل فرم حاضر را بارگذاری نموده و در زمان پذیرش حضوری ارائه نمایند.
 4. فرم تعهدنامه انضباطی مربوط به خواهران وبرادران: این فرم باید توسط داوطلب تکمیل شده، بارگذاری گردد و در زمان پذیرش حضوری به امور دانشجویی تحویل گردد.

ب: مدارک لازم جهت بارگذاری

مدارکی که لازم است پذیرفته شدگان گرامی اسکن نمایند تا در مراحل ثبت نام غیر حضوری(اینترنتی) بارگذاری شود و اصل انها را در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری ارائه نمایند:

 1. روی کارت ملی
 2. پشت کارت ملی
 3. کلیه صفحات شناسنامه و صفحه توضیحات
 4.  عکس 4*3 (پوشش مناسب و زمینه سفید الزامی می باشد)
 5. اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد (پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی‌باشند باید فرم شماره 1 را پس از تکمیل و ممهور شدن توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی اسکن نموده و بارگذاری نمایند.) لازم بذکراست کلیه پذیرفته‌شدگان حداکثر تا قبل از امتحانات نیمسال اول فرصت دارند تا اصل مدرک کارشناسی ارشد خود را تحویل نمایند.
 6. اصل مدرک کارشناسی که در آن معدل کارشناسی قید شده باشد
 7. لازم بذکر است اصل این مدرک در زمان ثبت نام حضوری باید ارائه گردد در غیر اینصورت از ثبت نام دانشجو جلوگیری خواهد شد.
 8. فرم شماره 2 ذیل اطلاعیه حاضر برای دانشجویانی که بعد از تاریخ 1399/11/30 فارغ التحصیل شده‌اند.

تذکر: حجم کلیه اسکنها حداکثر باید 200 کیلو بایت و با فرمت .jpg باشد.

 

 1.  ثبت نام حضوری (تحویل مدارک)

الف: اصل مدارک لازم جهت تحویل:

 1. اصل کارت ملی و اصل شناسنامه که پس از رویت بازگردانده می‌شود.
 2. اصل  دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی ارشد و یا فرم شماره 1 که با تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.
 3. فرم شماره 2 فقط دانشجویانیکه که پس از 1399/11/30 فارغ التحصیل شده و یا خواهند شد که بدون ارائه ان امکان انجام ثبت نام وجود ندارد.
 4. اصل  مدرک کارشناسی یا گواهی موقت
 5. اصل مدرک نظام وظیفه
 6. عکس 4*3  (6 قطعه)
 7. اصل فرم تعهدنامه آموزشی
 8. اصل فرمهای تعهدنامه انضباطی

ب: محل تحویل یا ارسال مدارک:

محل تحویل مدارک: یزد، میدان عالم،انتهای بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علم و هنر کدپستی 8915813130


فرم های پیوست ثبت نام مقطع دکتری 1400