اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان

کلیه پذیرفته شدگان لازم است مبلغ 7.000.000 (هفت میلیون) ریال را بصورت نقد پرداخت نموده و مابقی شهریه را طی حداکثر 3 فقره چک به سررسید ما‌ه‌های آبان، آذر و دی و در مورخ پنجم هر ماه پرداخت نمایند.

پذیرفته شدگان گرامی برای پرداخت شهریه می‌توانند از 2 روش پرداخت الکترونیکی یا فیش نقدی اقدام نمایند.

شماره حساب بانک جهت پرداخت فیش نقدی:

  1. بانک تجارت شعبه شهید بهشتی شماره حساب: 2001459190 به نام دانشگاه علم و هنر