اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته

کلیه پذیرفته شدگان لازم است مبلغ 12.000.000 (دوازده میلیون) ریال را بصورت نقد پرداخت نموده و مابقی شهریه را طی حداکثر 2 فقره چک به سررسید ما‌ه‌های آبان، و دی در بازه  دهم هر ماه پرداخت نمایند.

پذیرفته شدگان گرامی برای پرداخت شهریه می‌توانند از 3 روش فیش نقدی، پرداخت الکترونیکی یا پرداخت نقدی با دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.

شماره حساب بانک جهت پرداخت فیش نقدی:

  1. بانک تجارت شعبه شهید بهشتی شماره حساب: 2001459190 به نام دانشگاه علم و هنر
  2. در مراحل ثبت نام  اینترنتی (غیرحضوری) از طریق گزینه پرداخت شهریه
  3. در هنگام ثبت نام حضوری از طریق دستگاه کارتخوان در محل ثبت نام

شناسه ملی دانشگاه جهت ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی:10840036735

شماره شبای حساب دانشگاه: IR110180000000002001459190