مدارک لازم برای ثبت نام

الف: مدارک لازم جهت بارگذاری:

مدارکی که لازم است پذیرفته شدگان گرامی اسکن نمایند تا در مراحل ثبت نام غیر حضوری(اینترنتی) بارگذاری شود و اصل انها را از طریق پست و یا مراجعه به دانشگاه برای ثبت نام ارائه نمایند:

 1. روی کارت ملی
 2. پشت کارت ملی
 3. کلیه صفحات شناسنامه و صفحه توضیحات
 4. اصل‌‌ مدرک دیپلم یا گواهی‌ ‌موقت‌ دیپلم ‌صادره‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌فوق دیپلم، کارورزی و کارآموزی حداکثر تا پایان‌ شهریورماه‌ 1399.
 5. رسید درخواست تاییدیه تحصیلی
 6. اسکن تعهدنامه آموزشی (تعهدنامه آموزشی دانلود شده و پس از امضا بارگذاری شود)

تذکر: حجم کلیه اسکنها حداکثر باید 200 کیلو بایت و با فرمت .jpg باشد.

تحویل مدارک

 

الف: اصل مدارک لازم جهت تحویل:

 1. اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کار و دانش‌ و یا فنی‌ و حرفه‌ای‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ بر گذراندن‌ کلیه‌ واحدهای ‌درسی، کارورزی‌ و کارآموزی‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پایان‌ شهریورماه 1399 که‌ به‌ تایید رئیس‌ مؤسسه محل ‌تحصیل‌ رسیده‌ باشد.
 2. اصل ریز نمرات متوسطه
 3. **ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم
 4. اصل‌ شناسنامه‌ و یک برگ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.
 5. اصل کارت ملی و یک برگ فتوکپی از پشت و روی آن 
 6. شش قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.
 7. مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظیفه عمومی مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنمای‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌نظام‌جدید (دانشگاه‌ فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی ‌غیرانتفاعی) سال 1399 مشخص ‌کند.
 8. اصل فرم تعهدنامه آموزشی
 9. اصل فرم تعهد نامه انظباطی

** پذیرفته شدگان گرامی برای درخواست تاییدیه تحصیلی می‌بایست از طریق سایت emt.medu.ir اقدام نموده و پس از ثبت مشخصات کد پی‌گیری مربوطه را به د انشگاه اعلام نمایند.

ب: محل تحویل مدارک:

برای تحویل مدارک دانشجویان می‌توانند به دو روش زیر عمل نمایند:

 1.  از طریق پست

پذیرفته شدگان می‌توانند مدارک خواسته شده در بند قبل را به آدرس زیر پست نمایند:

میدان عالم،انتهای بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علم وهنر کدپستی 8915813130

 1. تحویل حضوری مدارک:

پذیرفته شدگان  می‌بایست در هر یک از روزهای تعیین شده مدارک مورد نظر را به آدرس های زیر تحویل نمایند.

پذیرفته شدگان رشته حسابداری:

یزد، میدان عالم، انتهای بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علم و هنر

سایر رشته‌ها: یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر


فرمهای پیوست