آیین نامه‌‌ها و مصوبه‌های آموزشی و پژوهشی

  • مهلت قفل نمرات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در نرم افزار گلستان
  • قوانین مربوط به تمدید سنوات نیم سال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد
  • آیین نامه ادامه تحصیل بدون کنکور ارشد و دکتری
  • آیین نامه معادلسازی دروس ارشد
  • قوانین مربوط به تصویب پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد
  • آیین نامه حمایتی بنیاد نخبگان