مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1399

فرم‌های لازم جهت تکمیل و بارگذاری:

پذیرفته شدگان باید فرمهای مربوطه ذیل را چاپ نموده و پس از تکمیل، اسکن مناسب از آنها تهیه نموده و در مراحل ثبت نام اینترنتی (غیرحضوری) بارگذاری نمایند و در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری نیز اصل فرم تکمیل شده را به واحد پذیرش تحویل دهند:

 1. فرم شماره1: مخصوص پذیرفته‌شدگانی که به هردلیل قادر به تحویل دانشنامه و یا گواهی موقت پایان تحصیلات خود در مقطع کارشناسی نمی‌باشند، باید این فرم را پس از تایید دانشگاه محل تحصیل بارگذاری و ارائه نمایند.
 2. فرم شماره 2: آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته (مورخ 99/06/15 لغایت 99/06/18) دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ 99/07/30 فارغ‌التحصیل می‌شوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است این فرم را تکمیل نموده و پس از تایید دانشگاه مقطع لیسانس آن را بارگذاری نمایند.
 1. فرم تعهد نامه آموزشی: لازم است تا  فرم را تکمیل نموده و اصل فرم حاضر را بارگذاری نموده و در زمان پذیرش حضوری ارائه نمایند.

مدارک لازم جهت بارگذاری:

مدارکی که لازم است پذیرفته شدگان گرامی اسکن نمایند تا در مراحل ثبت نام غیر حضوری(اینترنتی) بارگذاری شود و اصل انها را در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری ارائه نمایند:

 1. روی کارت ملی
 2. پشت کارت ملی
 3. کلیه صفحات شناسنامه و صفحه توضیحات
 4. اصل مدرک کارشناسی که معدل دوره لیسانس آنها در آن قید شده باشد (پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی‌باشند باید فرم شماره 1 را پس از تکمیل و ممهور شدن توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی اسکن نموده و بارگذاری نمایند.) لازم بذکراست کلیه پذیرفته‌شدگان حداکثر تا قبل از امتحانات نیمسال اول فرصت دارند تا اصل مدرک کارشناسی خود را تحویل نمایند.
 5. گواهی معدل کاردانی یا مدرک کاردانی جهت دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل گردیده اند. لازم بذکر است اصل این مدرک در زمان ثبت نام حضوری باید ارائه گردد در غیر اینصورت از ثبت نام دانشجو جلوگیری خوهد شد.
 6. فرم شماره 2: برای پذیرفته‌شدگانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته (مورخ 99/06/15 لغایت 99/06/18) دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ 99/07/30 فارغ‌التحصیل می‌شوند، دانشجوی سال آخر شناخته می شوند.

تذکر: حجم کلیه اسکنها حداکثر باید 200 کیلو بایت و با فرمت .jpg باشد.

ثبت نام حضوری (تحویل مدارک)

الف: اصل مدارک لازم جهت تحویل:

 1. اصل  دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی و یا فرم شماره 1 که با تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.
 2. فرم شماره 2
 3.  مدرک کاردانی یا گواهی معدل برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که تحویل این مدرک در زمان تحویل مدارک الزامی بوده و در غیر اینصورت امکان ثبت نام حضوری وجود ندارد.
 4. اصل مدرک نظام وظیفه
 5. عکس 4*3  (6 قطعه)
 6. اصل فرم تعهدنامه آموزشی
 7. اصل فرم تعهد انضباطی
 8. کارنامه سلامت روان

ب: محل تحویل مدارک و ارسال پستی:

 یزد، میدان عالم،انتهای بلوار شهدای گمنام، جنب دانشکده امام حسین، دانشگاه علم و هنر، کدپستی 8915813130

تذکر مهم:

کلیه کلاس‌ها در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد.


فرم های پیوست ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد 1399