مدیر کل دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر، دور جدید جشنواره دانشجوی نمونه را به دانشجویان خبر داد...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «محمد حسین دهقان» مدیر کل دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر ضمن اشاره به  فراخوان دور جدید جشنواره دانشجوی نمونه افزود: ثبت نام بیست و پنجمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه از 1 آبانماه آغاز شده و کلیه دانشجویان متقاضی می‌توانند با مراجعه به سایت www.nemooneh.saorg.ir و مطالعه دقیق آئین‌نامه دانشجویان نمونه، نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام نمایند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این جشنواره در بخشهای مختلف شش گانه پژوهشی و ده گانه فرهنگی دارای سقف امتیازی بوده و تنها آندسته از دانشجویانی در رقابتهای نزدیک این جشنواره می توانند به مراحل پایانی این جشنواره برسند که در حوزه های متنوع پژوهشی و فرهنگی صاحب رزومه باشند.

همچنین افزود: امسال از کلیه برگزیدگان دانشگاهی این جشنواره در یک روز در سراسر دانشگاههای کشور تقدیر بعمل می‌آید و آندسته از منتخبین دانشگاهی که شرایط رفتن به مرحله کشوری را دارا باشند به دبیرخانه مرکزی وزارتین جهت شرکت در مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

لازم به ذکر است که فرصت ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه تا 20 آبان ماه خواهد بود.