دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علم و هنر با حضور در یک دادگاه علنی قتل عمداز شیوه های دفاع، نقش های مختلف دادگاه و اجرای عدالت آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علم و هنر با حضور در دادگاه علنی قتل عمد، به تماشای فرآیند دادرسی و بررسی یک پرونده واقعی پرداختند. این بازدید به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه علم و هنر و با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان یزد ترتیب داده شد. 

هدف از این بازدید، آشنایی دانشجویان با فرآیندهای دادرسی، شیوه‌های دفاع و چگونگی اجرای عدالت در سیستم قضایی کشور بود. دانشجویان توانستند با مشاهده نزدیک روند رسیدگی به پرونده و نقش‌های مختلف وکلاء، قضات و سایر اعضای دادگاه، تجربیات ارزنده‌ای کسب کنند.

این برنامه، بخشی از تلاش‌های انجمن علمی حقوق دانشگاه علم و هنر برای ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان حقوق است که با همکاری نزدیک دستگاه قضایی استان یزد، فرصت‌های مشابهی را برای دانشجویان فراهم می‌کند. به گفته‌ی مسئولین دانشگاه، اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تربیت حقوق‌دانان آینده و تقویت دانش عملی آنها داشته باشد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir