نشست تخصصی صنایع دستی با حضور اعضای شورای علمی تخصصی صنایع دستی، مسئولان صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی یزد و اساتید دانشگاه علم و هنر روز سه شنبه 8 خرداد ماه در محل اتاق جلسات دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، نشست تخصصی صنایع دستی با حضور اعضای شورای علمی تخصصی صنایع دستی، مسئولان صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی یزد و اساتید دانشگاه علم و هنر روز سه شنبه 8 خرداد ماه در محل اتاق جلسات دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که با محوریت مهارت آموزی در حوزه صنایع دستی استان یزد برگزار شد، مباحث مهمی از جمله تعامل دانشجویان هنر با بازارکار، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی صنایع دستی، اقتصاد و اشتغال صنایع دستی، و توسعه صنایع دستی و گردشگری استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به نزدیک شدن هفته صنایع دستی، بر لزوم برگزاری نمایشگاه تخصصی حرفه ای صنایع دستی با بسته بندی و برنامه های جانبی مانند برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شاخه های مختلف هنرهای سنتی تاکید شد.

در این نشست همچنین مقرر شد اعضای شورای علمی – تخصصی هرچه زودتر برنامه ریزی هدفمند سال آینده صنایع دستی را مشخص کنند و معاونت صنایع دستی اداره کل میراث استان یزد براساس این برنامه راهبردی و با مشخص کردن آسیب های موجود در تولید و عرضه صنایع دستی شهرستان های استان یزد، موضوعات و عناوین پژوهشی و آموزشی آینده خود را اعلام نمایند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir