سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزش و کارآفرینی، با حکم معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی به عضویت شورای علمی دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دکتر اشعاری، سرپرست محترم دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزش و کارآفرینی، با حکم معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی به عضویت شورای علمی دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد منصوب شد.

در متن این حکم که به امضای علیرضا کلانتر مهرجردی رسیده، آمده است:

"برادر ارجمند جناب آقای دکتر اشعاری

سرپرست محترم دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: انتصاب عضو شورای علمی دفتر مطالعات فرهنگی

سلام علیکم

با احترام؛ با عنایت به شایستگی، تجربه و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان «عضو شورای علمی دفتر مطالعات فرهنگی» منصوب می شوید.

امید است رهاورد این شورا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، هدایت گر مسیر فعالیت های فکری - فرهنگی جهاددانشگاهی باشد.

علیرضا کلانتر مهرجردی

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی"

امید است دکتر اشعاری با تجارب و تعهد خود در این زمینه، منشاء خیر و برکات فراوانی برای این شورا و دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی باشد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir