دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علم و هنر در برنامه‌های بازدید از دادگاه، در دادرسی علنی با موضوع طلاق به درخواست زوجه شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانشجویان با فضای دادگاه و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، گروهی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علم و هنر از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان بازدید و در دادرسی علنی با موضوع طلاق به درخواست زوجه به صورت حضوری و برخط شرکت کردند.

در این جلسه که با استقبال دانشجویان روبرو شد، قاضی دادگاه ضمن تشریح مراحل دادرسی، به بیان جزئیات پرونده و استدلال‌های طرفین دعوی طلاق پرداختند.

دانشجویان نیز در این جلسه فرصتی برای پرسش و پاسخ با قاضی دادگاه و وکلای طرفین پرونده داشتند و از نزدیک با رویه قضایی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی آشنا شدند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir