دکتر محمود اشعاری به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمد محسن غفوریان معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در حکمی دکتر محمود اشعاری را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش این معاونت منصوب کرد.

از سوابق درخشان دکتر محمود اشعاری می توان رئیس سابق دانشگاه علم و هنر، عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی پژوهش هنر اشاره کرد.

در حکم آمده است:

امید است با توکل به پروردگار متعال، همیاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و اعتلای بیش از پیش امور موفق و مؤید باشید.

انجام شایسته ی وظایف ابلاغی (به خصوص موارد ذیل)، پاسخگویی مناسب به واحدهای سازمانی، افزایش سرعت، دقت و ارتقای سطح کیفی خدمات آن اداره کل با بهره گیری از مشورت و مشارکت سایر مدیران، کارشناسان و جهادگران ارجمند مورد انتظار است؛

- زمینه سازی مؤثر در بهره گیری نظام مند از صاحبنظران و گروه های فکری و مطالعاتی در حوزه های مأموریتی معاونت

- استقرار سازوکار مناسب برای توسعه مطالعات نیازسنجی، آینده پژوهی، بازاریابی و مخاطب شناسی با مشارکت صاحبنظران و ایده پردازان

- بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت های فناوری اطلاعات و استقرار الگوهای کارآمد برای انجام مطلوب تمامی مأموریت های معاونت و به ویژه ایفای وظایف آن دفتر

- برنامه ریزی و اقدام مؤثر برای بازبینی دوره های آموزشی در جهت تقویت جنبه های مهارتی، تخصصی و کاربردی

- تکمیل فرآیند بازبینی و ساماندهی ساختار، وظایف و کارکردهای گروه های تخصصی در چارچوب نیازها و انتظارات جدید و آینده

- تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه حوزه آموزش و کارآفرینی با عنایت به تلاش های انجام شده تا کنون و تداوم بهره گیری از مشارکت و همفکری صاحبنظران درون و برون حوزه ای

گفتنی است، در نامه ای از تلاش های دکتر سهیل دادخواه در زمان فعالیت به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی تقدیر و تشکر شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir