در راستای آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف حقوقی و پزشکی قانونی، سومین گروه از دانشجویان دانشگاه علم و هنر با همکاری انجمن علمی حقوق این دانشگاه و اداره پزشکی قانونی استان یزد، از بخش‌های مختلف این اداره کل بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف حقوقی و پزشکی قانونی، سومین گروه از دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد با همکاری انجمن علمی حقوق این دانشگاه و اداره پزشکی قانونی استان یزد، از بخش‌های مختلف این اداره کل بازدید کردند.

در این بازدید که با استقبال دانشجویان همراه بود، بازدیدکنندگان از بخش‌های مختلف آزمایشگاه، سالن تشریح و واحدهای مختلف اداره پزشکی قانونی استان یزد دیدن کرده و با وظایف و فعالیت‌های کارشناسان این اداره آشنا شدند.

در این راستا، کارشناسان مجرب پزشکی قانونی توضیحات جامعی در خصوص فرآیندهای مختلف معاینات پزشکی قانونی، کالبدشکافی، بررسی صحنه جرم، آزمایشات سم‌شناسی و سایر اقدامات تخصصی این اداره کل ارائه نمودند.

دانشجویان ضمن ابراز خرسندی از این بازدید، این برنامه را فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر با مباحث مختلف پزشکی قانونی و کاربرد آن در علم حقوق دانستند.

لازم به ذکر است که این بازدید با تلاش و پیگیری‌های انجمن علمی حقوق دانشگاه علم و هنر و با همکاری اداره کل پزشکی قانونی استان یزد صورت گرفته است.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir