در راستای آشنایی دانشجویان با وظایف و فعالیت‌های مختلف پزشکی قانونی و نقش آن در نظام قضایی، به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه علم و هنر، دو گروه از دانشجویان دختر و پسر رشته حقوق از بخش آزمایشگاه تشخیص اداره‌ پزشکی قانونی استان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانشجویان با وظایف و فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با رشته حقوق، انجمن علمی حقوق این دانشگاه اقدام به برگزاری دو بازدید جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ از اداره کل پزشکی قانونی استان یزد نمود.

در این بازدیدها که با حضور دانشجویان، از بخش‌های مختلف آزمایشگاه تشخیص، کالبدشکافی و سردخانه این اداره کل بازدید کرده و با وظایف و فعالیت‌های کارشناسان و متخصصان این حوزه آشنا شدند.

در خلال این بازدیدها، کارشناسان پزشکی قانونی توضیحات جامعی در خصوص نحوه انجام معاینات و بررسی‌های مختلف بر روی اجساد، تعیین علت فوت، جمع‌آوری شواهد و مدارک جرم و سایر وظایف مرتبط با این حوزه ارائه دادند.

دانشجویان ضمن استقبال از این برنامه، بازدید از اداره کل پزشکی قانونی را فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر با کاربردهای عملی مباحث حقوقی و پزشکی قانونی در دنیای واقعی دانستند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir