در نشستی صمیمی، سرپرست دانشگاه علم و هنر با فرمانده پادگان نبی اکرم میبد و معاونین دیدار و گفتگو کردند و بر تعامل و همکاری بین دانشگاه و دوره های پادگان آموزشی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در نشستی صمیمی که روز چهارشنبه، 24 اسفند 1402 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، دکتر طالبی سرپرست دانشگاه علم و هنر با سرهنگ کارگر شورکی فرمانده پادگان نبی اکرم میبد و معاونین ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، سرهنگ کارگر شورکی ضمن تبریک انتصاب دکتر طالبی به عنوان سرپرست دانشگاه علم و هنر، بر تعامل و همکاری بین دانشگاه و دوره های پادگان آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه علم و هنر، آمادگی پادگان نبی اکرم را برای همکاری در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعلام کرد.

دکتر طالبی نیز در این نشست ضمن تشکر از سرهنگ کارگر شورکی و هیئت همراه، بر اهمیت تعامل بین دانشگاه و جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به رسالت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، آمادگی دانشگاه علم و هنر را برای همکاری با پادگان نبی اکرم در زمینه های مختلف اعلام کرد.

در این نشست، طرفین در خصوص زمینه های همکاری مشترک بحث و تبادل نظر کردند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir