در جلسه ای آنلاین و حضوری، اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه علم و هنر گرد هم آمدند و با بررسی عملکرد سال 1402 و برنامه های سال 1403، گامی مهم در جهت پیشرفت این دانشگاه برداشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جلسه هیات امنای این دانشگاه در روز چهارشنبه 23 اسفند 1402 با حضور اعضای حقیقی و حقوقی به صورت آنلاین و حضوری در محل دفتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی از عملکرد دانشگاه در سال 1402 ارائه شد و برنامه های دانشگاه در سال 1403 نیز به بحث و بررسی گذاشته شد و مورد تصویب اعضای هیات امنا قرار گرفت.

مسائل مالی دانشگاه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود. بودجه سال 1403 دانشگاه با تائید اعضای هیات امنا به تصویب رسید.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir