جشنواره ملی رویش با حضور ۷۰ دانشگاه در یزد برگزار شد و دانشگاه علم و هنر با ارائه دستاوردهای فرهنگی و هنری خود مورد تقدیر وزیر علوم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جشنواره ملی رویش با رویکرد دانشجویی فرهنگی و با حضور بیش از ۷۰ دانشگاه سراسری کشور در دانشگاه یزد برگزار شد. در این رویداد که به مدت سه روز به طول انجامید، دانشجویان از دانشگاه های مختلف به ارائه دستاوردها و ایده های خود در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی پرداختند.

دانشگاه علم و هنر نیز با حضوری فعال در این جشنواره، غرفه ای را به منظور نمایش ظرفیت های دانشجویی خود در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد. در این غرفه، غرفه داران به ارائه توضیحات و اطلاعات لازم در خصوص فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه به بازدیدکنندگان پرداختند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار یزد نیز از غرفه دانشگاه علم و هنر در این جشنواره بازدید کردند. در این بازدید، وزیر علوم از فعالیت های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه علم و هنر تقدیر و تشکر کرد و بر لزوم حمایت از فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ها تأکید کرد.

علاوه بر ارائه دستاوردها و ایده های دانشجویی، در این جشنواره کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی نیز با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته برگزار شد. در این کارگاه ها و نشست ها، به موضوعات مختلفی از جمله چالش های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، راهکارهای ارتقای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها و نقش دانشجویان در توسعه فرهنگی کشور پرداخته شد.

جشنواره ملی رویش فرصتی مغتنم برای دانشجویان از سراسر کشور بود تا با یکدیگر تبادل تجربیات و ایده ها داشته باشند و از ایده ها و خلاقیت های یکدیگر الهام بگیرند. این جشنواره همچنین فرصتی برای دانشگاه ها بود تا ظرفیت های دانشجویی خود را به نمایش بگذارند و برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود برنامه ریزی کنند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir