با ابلاغ رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، مشاور رئیس سازمان در امور توسعه و مدیریت منابع منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در حکمی دکتر حسین رحیمی، را به عنوان مشاور خود در امور توسعه و مدیریت منابع منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور توسعه و مدیریت منابع منصوب می‌گردید.

امید است با همفکری و همراهی جنابعالی و همکاری همه اجزای سازمان، شاهد رشد، شکوفایی و ارتقای بیشتر سازمان جهاددانشگاهی استان یزد باشیم.

دکتر محمد رضا دهقانی فیروزآبادی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir