شورای فرهنگی این دانشگاه در جلسه‌ای با حضور ریاست دانشگاه، معاون دانشجویی فرهنگی، معاون آموزشی، روسای دانشکده ها و سایر مدیران، برنامه‌های فرهنگی تا پایان سال ۱۴۰۲ را تدوین کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، شورای فرهنگی این دانشگاه در جلسه‌ای با حضور ریاست دانشگاه، معاون دانشجویی فرهنگی، معاون آموزشی، روسای دانشکده ها و سایر مدیران، برنامه‌های فرهنگی تا پایان سال ۱۴۰۲  را تدوین کرد.

در این جلسه، پس از بحث و گفتگو، برنامه‌های متنوعی در بخش‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید. برگزاری ایجاد شور و هیجان انتخابات، برگزاری اردوی راهیان نور، جشن‌ تجلیل از برگزیدگان فرهنگی و گروه های آموزشی، جشنواره ورزشی، جشن نیمه شعبان، نمایشگاه حجاب و عفاف  و غیره از جمله این برنامه‌ها هستند.

هدف از این برنامه‌ها، ایجاد فضایی پویا و شاداب در دانشگاه، ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین کمک به رشد و تعالی دانشجویان در همه ابعاد است.

امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، شاهد دانشگاهی پویا و بانشاط باشیم که در آن دانشجویان در کنار تحصیل، به فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز بپردازند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir