سازمان جهاددانشگاهی استان یزد و دانشگاه علم و هنر در راستای بررسی مشکلات و دغدغه های مشترک خود یک نشست مشترک برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای بررسی مشکلات و دغدغه های مشترک خود، سازمان جهاددانشگاهی استان یزد و دانشگاه علم و هنر نشست مشترکی را برگزار کردند و اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات پیشنهاد دادند. 

حاضرین در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای حل مشکلات و دغدغه های پیشرو تاکید کردند. مقرر شد تا کمیته‌ای مشترک برای پیگیری مصوبات این نشست تشکیل شود.

این نشست نقطه عطفی در روابط بین دانشگاه علم و هنر و جهاددانشگاهی یزد محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که با تداوم این همکاری‌ها، شاهد اتفاقات مثبتی در زمینه‌های مختلف باشیم.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir