اولین جلسه شورای دانشگاه بعد از انتصاب رئیس جدید، باحضور کلیه معاونین و روسای دانشکده ها تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، رئیس جدید دانشگاه «دکتر محمد حسین طالبی» با حضور تیم جدید خود شامل معاونین و روسای دانشکده در شورای دانشگاه دور جمع شدند و در زمینه دغدغه های دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir