فرماندار اشکذر ضمن بازدید از دانشگاه علم و هنر، نشست صمیمی با رئیس دانشگاه علم و هنر داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، فرماندار اشکذر «روح الله ردائی» ضمن بازدید از امکانات دانشگاه، نشست صمیمی جهت استقبال از رئیس جدید دانشگاه علم و هنر «دکتر محمد حسین طالبی»،  برگزار و در زمینه همکاری فیمابین فرمانداری و دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir