آئین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، مدیران کل حوزه معاونت عمرانی و همکاران دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، در این مراسم «مهندس ابوالحسینی»  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از خدمات «جناب آقای محمدحسین طالبی» در دوره تصدی مدیریت دفتر امور روستایی و شوراها تقدیر و تشکر کرد.در ادامه مراسم «جناب آقای جواد شمس » به عنوان سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد معرفی شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir