در مسابقات طراحی مسیر گردشگری هفت روایت آب و زندگی دانشجویان معماری دانشگاه علم و هنر حائز کسب مقام سوم کشوری شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای معرفی مسیر گردشگری آب و نیز رشد و اعتلای مهندسی و بهره گیری از تجارت فعالان و حرفه مندان این حوزه، مرکز بین‌المللی قنات و سازه های تاریخی آبی (یونسکو) با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام به برگزاری اولین کارگاه بین‌المللی «شهر، شهرسازی و قنات» نمود.

در این کارگاه آموزشی مسابقه طراحی مسیر گردشگری هفت روایت آب و زندگی برگزار گردید که طرح «مریم اندیشمند» و  «سید علی شمس الدینی عزآبادی» از دانشجویان گروه آموزشی مهندسی معماری دانشگاه علم و هنر  حائز رتبه ۳ از میان ۱۸ طرح ارسالی شدند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir