مسابقات قهرمانی کشور بانوان کیوکوشین wkk ایران در تمام رده های سنی همزمان با حضور 15 تیم شرکت کننده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر ، مسابقات قهرمانی کشور بانوان کیوکوشین wkk ایران در در تمام رده های سنی همزمان بر روی 4 تاتامی در 18 آبان ماه برگزار شد. 

گفتنی است در این سری از مسابقات تیم یزد با افتخارآفرینی «مهسا کریمی» دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه علم و هنر درمیان ١۵ تیم شرکت کننده، حائز کسب مقام سومی با مربیگری «خانم عمرانی» شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir