جلسه ی اول سلسله سمینارهای علوم نوین زیستی و تازه های ژنتیک توسط تیم انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه علم وهنر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، اولین جلسه از سلسله سمینارهای علوم نوین زیستی و تازه های ژنتیک توسط تیم انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه علم وهنر در روز پنجشنبه 18 آبان با حضور اساتید و دانشجویان این رشته آغاز شد.

این جلسه با حضور اساتید برتر حوزه ژنتیک یزد  انجام رسیدکه مورد استقبال بسیاری از دانشجویان قرار گرفت، مطالب بسیار مفید و کارآمدی در حیطه بیماری های ژنتیکی و روشهای تشخیصی ارائه شد.

می توان از موضوعات مورد اشاره در این سمینار آموزشی می توان به «جایگاه آزمایش های ژنتیکی در جامعه و شناسایی افراد بیمار» توسط «دکتر محمد رضا دهقانی»، «انواع جهش های بیماری زا در جنین های شناسایی شده» توسط «دکتر محمد یحیی وحیدی» و  «با روش های طراحی پرایمر و همچنین معرفی پایگاه های ژنتیکی» توسط «دکتر علی خدادیان» اشاره کرد.

لازم به ذکر است که این سلسله سمینار ها در حوزه های مختلف زیستی با حضور اساتید برجسته ادامه خواهد داشت.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir