در راستای آیین نامه ارتقا با هدف آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علم و هنر، جلسه ضیافت اندیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آیین نامه ارتقا با هدف آموزش ضمن خدمت کارکنان، جلسه ضیافت اندیشه با موضوع «حجاب و عفاف در بهداشت روانی جامعه» با حضور کارکنان دانشگاه در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه آموزشی، به بررسی مبانی حجاب و عفاف، تفاوت های میان زن و مرد، بررسی دیدگاه قرآن و سایر ادیان و معضلات آزادی پوشش و غیره پرداخته شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir