مصادف با هفته دولت، به مناسبت روز کارمند، رئیس دانشگاه علم و هنر همراه با برخی از مسئولین با اهدای لوح تقدیر از کارمندان تقدیر نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با هفته دولت، به مناسبت روز کارمند، رئیس دانشگاه علم و هنر همراه با برخی از مسئولین با اهدای لوح تقدیر از کارمندان تقدیر نمودند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir