در راستای ارتباط مستقیم با اعضا و بهره گیری از پیشنهادات و رسیدگی به مطالبات آنها، نشست هم اندیشی در دو جلسه مجزا ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی با حضور رئیس دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای ارتباط مستقیم با اعضا و بهره گیری از پیشنهادات، نظرات و رسیدگی به مطالبات آنها، نشست هم اندیشی در دو جلسه مجزا ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی با حضور رئیس دانشگاه علم و هنر برگزار شد.
 
در این نشست صمیمی، «دکتر محمود اشعاری» ضمن خیر مقدم و عرض خداقوت به سبب تلاش های  یکسال تحصیلی و استماع نظرات و مشکلات اعضا، هدف از برگزاری این نشست ها را هم اندیشی و تبادل نظر و شنیدن نقطه نظرات و دغدغه های کارکنان و تلاش جهت رفع مشکلات دانست و از زحمات، خدمات، تلاش ها و همکاری های صمیمانه آنان در تمامی ماموریت های محوله  تقدیر و تشکر کرد و یکی از دلایل موفقیت و ارتقای کمی و کیفی دانشگاه علم و هنر در انجام ماموریت های در نظر گرفته شده را صمیمیت و هم افزایی و همکاری دلسوزانه بین همکاران و کارکنان دانست.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir