آخرین جلسه برنامه ریزی شده کارگاه آموزشی «از ایده تا کارآفرینی» با موضوع، آشنائی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری،صندوق های حمایتی، شتابدهنده های حوزه کسب و کار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، آخرین جلسه برنامه ریزی شده کارگاه آموزشی «از ایده تا کارآفرینی» با موضوع، آشنائی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی، شتابدهنده های حوزه کسب و کار توسط مدیر روابط عمومی و پردیس مراکز رشد اقماری  پارک علم و فناوری استان یزد به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و هنر برگزار گردید.

در این دوره آموزشی، «علی اکبر قیومی» در خصوص قوانین و مقررات عام و کاربردی حوزه کسب و کارهای فناورانه، هدف از ساختار بوجود آمده از سوی دولت برای حمایت از ایده های قابل اجرا در قالب پارک علم و فناری و شرکت های دانش بنیان و... مطالب کاربردی و با فایده ای را برای  اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجویان صاحب ایده درمحل دانشکده فنی مهندسی و هنردانشگاه  بیان نمودند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir