ششمین جلسه کارگاه آموزشی «از ایده تا کارآفرینی» با موضوع مالکیت فکری و ثبت برند توسط کارشناس و مشاور مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان یزد به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و هنر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، ششمین جلسه کارگاه آموزشی «از ایده تا کارآفرینی» با موضوع  مالکیت فکری و ثبت برند توسط کارشناس و مشاور مالکیت فکری  پارک علم و فناوری استان یزد به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و هنر برگزار گردید.

در این دوره آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجویان صاحب ایده درمحل دانشکده فنی مهندسی و هنردانشگاه  حضور یافتند. «فاطمه السادات آیتیان» درخصوص ابعاد، انواع و مزایای مالکیت فکری و همچنین موارد اختراع، طرح صنعتی،علامت تجاری و مالکیت ادبی و هنری و... برای حاضرین مطالب مفید و کاربردی ارائه نمودند.

لازم به ذکر است در ادامه، کارگاهی دیگری با موضوع، آشنائی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی، شتابدهنده های حوزه کسب و کار برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir