اولین جلسه کارگاه آموزشی با موضوع «از ایده تا کارآفرینی» با حضور جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، اولین جلسه کارگاه آموزشی با موضوع «از ایده تا کارآفرینی» با حضور جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان عضو انجمن علمی با همکاری پارک علم و فناوری استان یزد به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و هنر در محل دانشکده فنی مهندسی این دانشگاه برگزار گردید.

در این دوره استاد سیدصدرالدین حسینی مشهدی از اساتید مدعو این دانشگاه به تبیین حمایت های پارک علم و فناوری از شرکتهایی که در مراکز رشد پارک پذیرفته می شوند و لزوم مشارکت اعضای هیات علمی و تأسیس این شرکتها و چگونگی راهنمایی و تشویق دانشجویان در ارائه ایده تا مرحله کارآفرینی پرداختند.

لازم به توضیح آنکه، این مجموعه کارگاه در موضوعات مختلف در هفته های آینده توسط صاحب نظران و اساتید محترم پارک علم و فناوری و پردیس فناوری و نوآوری دانشگاه یزد برگزار میشود.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir