با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و معاونین دانشگاه علم و هنر، مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده دانشگاه علم و هنر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و معاونین دانشگاه علم و هنر در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در محل دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر افتتاح شد.

از جمله خدمات این مرکز مشاوره می توان به مشاوره پیش از ازدواج و آماده سازی برای ازدواج با انجام مشاوره و تست های تخصصی روانشناسی و شخصیت شناسی،  مشاور روانشناس ازدواج طی جلساتی به صورت انفرادی و زوجی و غیره اشاره کرد.