به همت گروه آموزشی روانشناسی کارگاه آموزشی با موضوع خودجرحی بدون قصد خودکشی با سخنرانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنردر آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت گروه آموزشی روانشناسی کارگاه آموزشی با موضوع «خودجرحی بدون قصد خودکشی» در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر با حضور دانشجویان مشاوره و روانشناسی، مشاوران نیروی انتظامی و مشاوران آموزش و پرورش برگزار شد. 

«دکتر پروانه محمدخانی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر و روانشناس و متخصص اعصاب و روان در این کارگاه در خصوص «تشخیص، علت یابی و درمان اسیب های خودجرحی در گروه نوجوانان» به ایراد سخنرانی پرداختند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir