دومین کارگاه آموزشی رویداد نشان ملی به‌منظور آماده‌سازی هنرمندان صنایع‌دستی برای دریافت نشان ملی و بین‌المللی در دانشگاه علم و هنر یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دومین کارگاه آموزشی رویداد نشان ملی به‌منظور آماده‌سازی هنرمندان صنایع‌دستی برای دریافت نشان ملی و بین‌المللی در دانشگاه علم و هنر در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402 برگزار شد.

این کارگاه با موضوع زیباشناسی، نقد و ارزیابی آثار برگزار شد که نقد و بررسی آثار ارائه‌شده توسط هنرمندان درزمینه هایی همچون بررسی کیفیت استفاده از مواد اولیه مرغوب و مناسب، بررسی کیفیت آثار، بررسی طراحی‌های مورداستفاده در خلق آثار، به‌کارگیری‌های مناسب و استانداردهای کیفی در تولید اثر، بررسی آثار ازنظر استاندارهای فنی و بررسی موارد و مشکلات آثار رد شده در داوری و.. از مهم‌ترین عناوین مطرح‌شده در این کارگاه بود.

گفتنی است سخنران های این کارگاه آموزشی دکتر جواد آقاجانی با موضوع «زیباشناسی، نقد و ارزیابی آثار» و دکتر نصراله تسلیمی با موضوع «صنایع دستی، سنت، اصالت و هویت» از  اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir