چهاردهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش‌آموزی در دومین و آخرین روز با حضور رشته های برنامه نویسی پایتون و زیست شناسی در دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، چهاردهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش‌آموزی در دومین و آخرین روز با حضور رشته های برنامه نویسی پایتون و زیست شناسی در دانشگاه علم و هنر باحضور متقاضیان دبیرستانی برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir