چهاردهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش‌آموزی در دومین و آخرین روز با حضور رشته های برنامه نویسی پایتون و زیست شناسی در دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، چهاردهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش‌آموزی در دومین و آخرین روز با حضور رشته های برنامه نویسی پایتون و زیست شناسی در دانشگاه علم و هنر باحضور متقاضیان دبیرستانی برگزار شد.